Výstava disponuje velkým množstvím fotografií, textů a rybářských exponátů z dob současných i dávno minulých.

„Děkujeme všem soutickým rybářům, jejich předsedovi panu Říhovi, jednateli panu Seidlovi, rodině „Mikešů“ a především Bohoušovi Vlasákovi a jeho ženě Janě, kteří byli mozkem celého projektu. Vlasákům klobouk dolů, děkujeme, že nás neváhali oslovit a mohli jsme se společně zapojit do presentace našich činností," uvedl zástupce handicapovaných rybářů Jan Porhansl.

Vernisáže se zúčastnilo více jak padesát lidí ze široké veřejnosti. Organizátoři přivítali též významného zastupitele Středočeského územního svazu Radka Zahrádku.

„Budeme potěšeni, když se na výstavu přijdete podívat, vezmete i své ratolesti, pro které jsme připravili rybářský kvíz, po jehož zdolání si mohou děti odnést pár věcných drobností, které věnoval odbor mládeže Středočeského územního svazu," řekl Jan Porhansl.

„Rád bych též poděkoval členům z řad Českého rybářského svazu místní organizace Kladruby Petru Kupsovi a Pavlovi Kletečkovi, kteří se se mnou podíleli na tvorbě veškerých exponátů a akci z naší strany organizovali. Dík patří i Oldovi Milerovi a kácovskému Josefovi Klimperovi, kteří ze své sbírky zapůjčili historické rybářské exponáty,“ dodal Porhansl.

Český rybářský svaz Kladruby je jedinou neziskovou rybářskou organizací v České republice, která sdružuje těžce tělesně postižené rybáře z celé republiky. Organizace byla založena v roce 1985 a je součástí Českého rybářského svazu a Středočeského územního svazu.

Jejím cílem je vrátit lidi, kteří jsou po úraze či nemoci na zájmovou činnost – rybářský sport. K tomu jim napomáhá lokace v blízkosti rehabilitačního ústavu Kladruby. Sdružujeme přibližně 200 členů a naše základna má každým rokem vzestupnou tendenci. Našimi členy jsou jak handicapovaní, tak lidé bez postižení, kteří zajišťují asistenci, administrativu a potřebné zázemí.

Kladrubská organizace hospodaří na nádrži Záhorská a Brodská, kde aktivně budují bezbariérové zázemí pro handicapované rybáře. Nádrže jsou kvalitně zarybněné a podmínky, které svaz vytvořil, mu dovolují pořádat několikrát za rok rybářské závody.

Závodní činnost je jednou z hlavních aktivit, které se svaz věnuje. Každoročně pořádají troje závody pro handicapované rybáře na nádrži Záhorská, dvoje dětské závody a vrcholem je pak Mistrovství České republiky v plavané, které v současné době pořádají v Mladé Boleslavi na řece Jizeře. Členové svazu, závodníci, se v průběhu roku účastní i ostatních rybářských závodů po celé ČR.

Z řad handicapovaných členů jsou na základě dosažených výsledků v uplynulém roce vybíráni nejlepší závodníci, kteří se účastní Mistrovství světa handicapovaných rybářů. Pravidelně se na mistrovství světa umísťují na předních, medailových pozicích! V letošním roce se pyšní titulem Mistra světa, který v italské Pise vybojoval člen svazu Radim Kozlovský.

Aktivně se věnují dětem a mládeži, pro které každoročně pořádají dvoje rybářské závody, zajišťují chod dětského rybářského kroužku a jsou zapojeni do projektu Středočeského územního svazu „Ve vodě nežijí jen vodníci“, který se snaží přimět děti od počítačů k přírodě. Kroužek pravidelně navštěvuje až 20 dětí.

Pro mládež zajišťují kvalitní výuku, jak praktickou, tak teoretickou, a daří se jim z malých nadšenců vychovat budoucí aktivní rybáře. Pokračují též v prosazování myšlenky budování bezbariérových přístupů k vodě na ostatních rybářských revírech v České republice a spolu se Středočeským územním svazem realizují vhodná rybářská místa pro handicapované.