Malebným podzimním ránem se vinuly pestrobarevné stonožky malých diváků. Procházely čistým městem, vždyť ve Voticích se s veřejným prostorem zacházet umí. Však to bylo také poznat na znalostech a interakci dětí při obou představeních, latentně zaměřených na podporu domácího třídění odpadu. Dopoledne uplynulo jako voda a soubor naložil scénu a zamířil na třídenní pobyt do znojemského divadla.

Do konce kalendářního roku odehraje karlovarské Divadlo dětí ještě desítky představení. Z toho je značná část je environmentálně orientovaná, zaměřená na třídění domácího odpadu. Úkolem divadla je oslovit budoucí „správce Čech“, kteří si na představeních vštěpují a upevňují principiální návyky, jak s domácím odpadem nakládat a kam co správně vytřídit.

Díky metodickým přístupům a materiálům, které děti dostanou přímo do ruky, se tak daří posilovat povědomí o třídění také u rodičů dětí. Nejedná se však o žádné přednášky, ale o plnohodnotná hudebně divadelní představení pro děti předškolního a nižšího školního věku.

Kromě pořadů na domovské scéně v karlovarské Husovce a v Bečově nad Teplou, kde postupně vzniká zázemí pro International Children's Musical Theatre, vyjede soubor každý měsíc na představení do divadel a kulturních domů po celé České republice, kde jej čekají zpravidla zcela naplněná hlediště. Předem objednané představení se hrají i přímo v areálech škol a předškolních zařízeních.