Zástupci obcí získali informace o dalším plánovaném mikroregionálním projektu systému sběru separovaných odpadů. „Půjde opět o nákup nádob na door to door systém sběru plastů a papíru. Nositelem projektu by měl být dobrovolný svazek obcí,“ upřesnil Viktor Liška.

Samosprávy mohou do konce ledna zvážit, zda se zapojí do projektu na vybudování re-use centra Voticka. Smilkovská místostarostka Petra Opičková shrnula poznatky k návštěvě re-use centra v Českých Budějovicích a Příbrami a informovala o plánované návštěvě ostravského re-use centra.

Votická místostarostka Jaroslava Pokorná prezentovala výstupy z návštěvy kompostárny v Rakousku. Pro zástupce města byla návštěva zařízení inspirující, a proto se rozhodlo, že by za pomoci dotací vystavělo funkční kompostárnu na území města. V plánu je zadání zpracování studie proveditelnosti. Vhodné by bylo využít prostor minulé, nyní nefunkční, kompostárny a ten rozšířit. Kompostárnu by mohly využívat i obce mikroregionu – svůj zájem mohou starostové a starostky deklarovat do konce ledna.

Mikroregion Voticko