Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2021 Rokem vážek a k této kampani se připojil i Vodní dům. Pořádá proto několik akcí pro veřejnost a také mediální kampaň  na sociálních sítích. Na programu, kterého se zúčastnilo 90 osob, bylo krátké povídání o životě vážek, jejich rozmnožování, určování druhů i o ochraně jejich přirozeného prostředí, především různých vodních ploch. Samozřejmostí bylo pozorování vážek přímo v terénu - u expozičního jezírka a také v mokřadu. Následovalo lovení vodních bezobratlých živočichů, pozorování pod mikroskopem a jejich určování podle klíčů. Součástí sobotního odpoledne byla také vernisáž putovní fotografické výstavy "Ze života vážek", kterou hned první den stihlo shlédnout více než 150 návštěvníků.

Účastníky mimo jiné zajímalo, jak se vážky rozmnožují a jak je vlastně mohou rozlišovat. Proto jsme si přímo v terénu ukázali některé druhy, např. šidélka, motýlice, šídla i vážky. Pak následovalo lovení bezobratlých živočichů, mezi kterými byli pulci, larvy komárů, perloočky i larvy vážek, motýlic, jepic a dalších druhů. Dále si návštěvníci prohlédli nový interaktivní panel s vážkami a putovní výstavu „Ze života vážek“. Ta představuje nejen druhovou rozmanitost těchto létajících drahokamů, ale věnuje se i místům, kde můžeme vážky spatřit a o které se stará právě ČSOP Vlašim.

Pokud se také chcete přesvědčit o tom, jak jsou vážky krásné a zajímavé, navštivte Vodní dům v sobotu 26. června, kdy je na programu další odonatologická akce. Tentokrát bude mít název Pojďte s námi za vážkami a průvodcem bude RNDr. Martin Černý, Ph. D. Více informací zájemci naleznou ZDE nebo na emailu vodnidum@csop.cz.

Autor: Kateřina Zemanová, Jana Špačková