Akce se konala pod záštitou americké ambasády a hosty přivítala úvodním slovem Christy Agor, Deputy Chief of Mission. Studenty inspiroval svými slovy také Thomas Archer Bata, spoluzakladatel JA Czech, a Irena A. Brichta. Jejich slova a příběhy byly motivací a povzbuzením pro všechny přítomné.

Studentská firma HáTéčko zastoupená jejím ředitelem Radkem Sedlmaierem a za doprovodu Věry Jantošové a Vladislava Novotného se na tomto setkání mohla těšit velkému úspěchu. HáTéčko převzalo z rukou výkonného ředitele JA Czech Martina Smrže ocenění v kategorii JA Media Cup, a to za první místo v této celostátní soutěži.

Vítězství představuje skvělý úspěch nejen pro samotnou studentskou firmu, ale také pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště ve Vlašimi. Je to odměna za skvělou práci, inovativní myšlení a týmovou spolupráci.

Kromě vítězného HáTéčka byli na slavnostním setkání oceněni i další studenti za své úspěchy v soutěžích a aktivitách, zaměřených na rozvoj podnikavosti, finanční gramotnosti a přípravu na budoucí pracovní svět. Mezi tyto soutěže a programy patří JA Studentská firma, JA Start Up, Social Innovation Relay, Solve for Tomorrow a Sci-Tech Challenge.

| Video: Youtube

Ocenění a vřelé uznání patří také všem pedagogům, kteří svou tvrdou prací a angažovaností významně přispěli k úspěchu programů a soutěží JA Czech. Bez jejich podpory a vedení by tito úspěšní studenti nedosáhli takových výsledků.

Na závěr bylo vyjádřeno poděkování partnerům, kteří podporují aktivity JA Czech. Jejich spolupráce a investice umožňují studentům získávat cenné dovednosti a připravovat se na úspěšnou kariéru v profesním světě.

Slavnostní setkání JA Award Ceremony přineslo nejen oslavu úspěchů, ale také posílení spolupráce, inspiraci a motivaci pro další rok. Ředitel studentské firmy HáTéčko Radek Sedlmaier věří, že talentovaní studenti budou pokračovat ve své cestě za dosažením svých snů a přinášení inovativních nápadů do podnikatelského světa. A doufá, že i v dalším školním roce se budou do vzdělávacího programu JA Czech aktivně zapojovat.

Radek Sedlmaier, ředitel HáTéčka