Žáci byli rozděleni do dvou skupin tak, aby si mohli dostatečně užít výklad průvodce, který se týkal expozice Doprava, a zároveň se mohli aktivně zapojit do činností v rámci workshopu.

Na něm se seznámili s principem mechanismů na několika modelech a pomocí praktických ukázek funkce základních čtyřčlenných mechanismů, jako například mechanismus stěračů, šicího stroje, pantografu a kompresoru, si pak model propojili s realitou. V expozicích tyto mechanismy pak uviděli na vystavených exponátech jízdních kol, motocyklů, automobilů, lokomotiv i tiskařských strojů.

Zdroj: Youtube

Národní technické muzeum má několik stálých expozic, které jsou velmi zajímavě rozvrženy po rozsáhlém komplexu muzea. Žáky oslovily expozice Doprava, Rudný a uhelný důl, Hornictví a Měření času. S ohledem na omezený časový prostor nebylo možné všechny expozice projít, ale i tak si žáci určitě odnesli zážitek a cenné informace, které pak mohou využít nejenom při teoretické výuce, ale i v rámci odborného výcviku.

Májové slavnosti v režii Střední odborné školy ve Vlašimi: zástupci studentské firmy 2BAGS.
Vlašimská škola v zámeckém areálu měla při Májových slavnostech co nabídnout

Na závěr obdrželi pracovní list Mechanismy, díky kterému si mohou ověřit a osvěžit znalosti, které získali na zajímavém workshopu.

Věra Jantošová, kariérový poradce a pedagog školy SOŠ a SOU Vlašim