Sdílená databáze senescentních stromů, jak se aplikace jmenuje, je program pro inventarizaci biotopových stromů s cílem zkvalitnění kontroly a péče o tyto stromové veterány. Jeho data by měla zabránit nechtěným zásahům a pomoci ochraně organismů vázaných na konkrétní stromy.

Staré a odumírající stromy postupně mizí z krajiny, poskytují přitom nenahraditelné prostředí pro mnoho vzácných i ohrožených druhů organismů. Jejich přežití je mnohdy závislé na zachování takových stanovišť. Pomoci s tímto problémem by měla nová aplikace Sdílená databáze senescentních stromů (SDVT), z anglického Shared Database of Veteran Trees. Ta sbírá komplexní informace o senescentních, tedy věkovitých stromech do jednotné sdílené databáze určené arboristům, pracovníkům státní správy i dalším odborníkům.

„Aplikaci SDVT spravují kvalifikovaní profesionálové s evropskou certifikací VETcert a zaznamenávají veškeré informace o senescentních dřevinách a jejich porostech. Uživatelé aplikace u zaznamenaných stromů najdou fotodokumentaci, biotopové informace, záznamy o provedené péči i instrukce, jak se k danému stromu chovat. Obsahuje také data od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, díky kterým víme, jaké organismy se na konkrétní dřeviny vážou nebo mohou vázat, a varuje před nepotřebnými zásahy,“ vysvětluje Josef Grábner z Arboristické akademie.

Sdílená databáze SDVT je dostupná zdarma, a to pro všechna zařízení s operačním systém iOS. Přestože aplikace cílí primárně na arboristy a odbornou veřejnosti, informace z její databáze jsou současně sbírány na webovém portálu www.stromypodkontrolou.cz. Tam si zveřejněnou inventarizaci může projít i širší veřejnost a dozvědět se tak o stromech ze svého okolí.

Sdílená databáze senescentních biotopových stromů vznikla v rámci projektu Veteran Tree Experience Transfer (VetExT), tedy přenosu zkušeností veteranizace stromů od zahraničích vzorů z Norska a Švédska, a to nejen za účelem péče o věkovité stromy a na ně vázané organismy, ale také popularizace starých stromů coby jedinečných biotopů. Právě chuť starat se o tyto důležité stromy, vyskytující se mimo jiné i ve vlašimském zámeckém parku, se stala impulzem k vytvoření této aplikace.

Projekt je realizován za finanční podpory Fondů EHP/Norska 2014–2021. Více informací na www.starestromy.cz.