Během této výměny jsme navštívili kulturní památky (například Český Šternberk a Konopiště), zajímavá místa v okolí (pivovar v Kácově) a samozřejmě i Prahu. Naši mladí maďarští přátelé byli velmi nadšeni historickou atmosférou města a ocenili příležitost vidět a poznat něco jiného. Byli velmi přátelští a otevření vůči novým zážitkům a dojmy z místního života je nepochybně pozitivně ovlivnily.

Výměnný program je vynikající způsob, jak studenti mohou získat nové zkušenosti a poznat jiné kultury. Může to mít pozitivní dopad nejen na jejich osobní rozvoj, ale také na vztahy mezi zeměmi a kulturami.

Po celou dobu jsme se snažili ukázat našim hostům, jak krásné a zajímavé město Vlašim je. Viděli tak například místní zámek, park, muzeum a oficiálně byli přijati dokonce i starostou města.

Během výměnného pobytu jsme se společně učili a pracovali na projektech, které nám pomohly poznat více o naší i maďarské kultuře.

Nejvíce jsme si však užívali společný čas s maďarskými studenty. Byli jsme nadšeni, jak jsme si dobře rozuměli navzdory jazykovým bariérám. Všichni jsme si uvědomili, že i když jsou naše kultury a zvyky různé, máme spoustu společného.

Děkujeme našim učitelům a organizátorům za to, že nám umožnili tuto skvělou zkušenost, a doufáme, že budeme moci navázat nová přátelství a udržovat kontakt s našimi maďarskými přáteli i nadále.

Filip Kůra, žák 3.C Obchodní akademie Vlašim