Jako nejlepší vybrali prezentaci třídy 2. C ekonomického lycea, která si při zadání začátkem září vylosovala Slovensko.

Každá třída obchodní akademie si připravila v tělocvičně svoji zhruba desetiminutovou až čtvrthodinovou prezentaci předem vylosované země, při níž žáci s humorem sobě vlastním představili například známé osobnosti z historie a kultury, významné a zajímavé historické události, vybraná místa daného státu, ale také vlastní vymyšlené příběhy a záležet si dali i na výběru hudby, pohybovém ztvárnění, kostýmech, kulisách, rekvizitách a doplňující videoprojekci.

Veškeré prezentace probíhaly minimálně z poloviny v cizím jazyce (zbylá část mohla být v češtině), v jednotlivých vystoupeních tak byla slyšet například angličtina, němčina, francouzština, slovenština, polština, maďarština, španělština, finština a chorvatština. Koordinátorkami projektového dne byly předsedkyně předmětové komise cizích jazyků Lenka Zemanová a vyučující českého jazyka Veronika Bělková.

Jednotlivé prezentace posuzovala porota, kterou spolu s ředitelem školy tvořily „netřídní“ vyučující. Porota měla opravdu nelehký úkol, ale snažila se o maximálně objektivní a spravedlivé hodnocení. Celým programem provázel žák 4. C ekonomického lycea Marek Janda, který bravurně s lehkostí a vtipem plynule přecházel z češtiny do angličtiny a naopak.

Velmi důležité bylo také zajištění akce po technické stránce, což skvěle zvládli žáci třídy 4. A studijních zaměření Zahraniční obchod a mediální komunikace a Cestovní ruch Jiří Maryška a Petr Janouš. O plynulý chod projektových dnů se pak staraly žákyně čtvrtých ročníků.

A jak tedy dopadlo soutěžní klání o nejlepší prezentaci? Pomyslné zlato vybojovala třída 3. C ekonomického lycea, která publiku nabídla příběh z Francie. Stříbrnou příčku obsadila se Španělskem 3. B studijního zaměření Ekonomika a podnikání a na 3. místě zabodovala s Chorvatskem 2. A studijních zaměření Zahraniční obchod a mediální komunikace a Informatika v ekonomice.

Tyto uvedené třídy také obdržely z rukou ředitele školy a koordinátorek Evropského dne jazyků na vlašimské obchodní akademii diplomy a finanční poukazy na občerstvení. Vítězné třídy navíc získaly možnost využít jeden den navíc na exkurzi či výlet dle vlastního výběru.

Jak se však shodli učitelé i žáci, rovněž ostatní vystoupení prezentující například Polsko, Švýcarsko, Finsko, Řecko, Nizozemí a Maďarsko byla skvělá, rozhodně stála za zhlédnutí a všichni zainteresovaní žáci jednotlivých tříd se tak zasloužili o velmi pěkné projektové dny na škole.