V Praze již čekal průvodce Vojtěch Kocek z cestovní agentury Get Prague Guide, který žákům nejprve představil svoji profesi. Upřesnil, jaké vzdělání je k průvodcovství zapotřebí a že se jedná spíše o sezonní práci, kdy přes zimu je turistů většinou pomálu. Jak náročná profese však je, mohli žáci zjistit až později.

Když dorazili poslední členové skupiny, turisté z různých zemí světa, prohlídka nejstarší části Prahy mohla začít, a jak jinak než v angličtině. Ve skupině byla i cestovní operátorka z Indie, která využila průvodce pro přípravu zájezdu pro turisty ze své země. Žákům vysvětlila, že v rámci její profese velmi často cestuje a zaměřuje se v podstatě na celý svět.

První minuty prohlídky vedly kolem rodného domu Franze Kafky, německy píšícího židovského spisovatele. Po zhlédnutí orloje, který právě odbíjel desátou a v okénkách bylo možné zahlédnout dvanáct apoštolů, se vlašimská výprava vydala dál na Staroměstské náměstí. Křivolaké uličky kolem Klementina plné drobných obchůdků se suvenýry ji zavedly až ke Karlovu mostu. Panovalo nádherné počasí, takže bylo dobře vidět i na nedalekou Petřínskou rozhlednu.

Z Malostranského náměstí se žáci z Vlašimi tramvají dostali na poslední stanoviště naší tříhodinové prohlídky - Pražský hrad. Prošli hradní stráží až na nádvoří, kde nedávno vítal prezident Petr Pavel ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského. Nechyběla ani prohlídka katedrály sv. Víta, dominanty Pražského hradu.

S průvodcem Vojtěchem Kockem a ostatními ve skupině se rozloučili u Starých zámeckých schodů. Všichni se shodli, že tři hodiny prohlídky byly velmi náročné. Průvodce však říkal, že běžně dělá i osmihodinové. Tak snad někdy příště.