Všichni žáci nejprve absolvovali přednášku na daná témata a následně byli rozděleni do dvou pracovních skupin, aby mohli lépe o problematice diskutovat a vyjadřovat své názory.

Přednáška o autorském právu se týkala nejen samotného vysvětlení, co je to autorské právo a ochrana s těmito právy spojená, ale i ochrany autorských práv ve školství a u školních prací. Přednášející z Metropolitní univerzity Praha Marek Beneš poté v pracovních skupinách navázal na otázku plagiátorství a citací, což bylo pro všechny žáky velmi přínosné do jejich dalšího studijního života. Žákům neunikly ani informace týkající se licencí na práva k duševnímu vlastnictví.

V druhé přednášce se Zuzana Vostrá zaměřila na ochranu subjektivních práv a osobnosti, kde poukazovala nejen na vývojová fakta z historie, ale i na rozdílné pohledy evropského a anglosaského právního systému. V pracovních skupinách si pak žáci vybírali z jednotlivých lidských práv. Zvolili si „právo na život“, a proto se ve svých diskuzích zamýšleli nad otázkami různých pohledů na samotný vznik života, ale i nad otázkami eutanázie či asistované sebevraždy.

Oba lektoři využívali k přiblížení daných skutečností příkladů z každodenního života včetně videí z youtube, ale i různých judikátů z praxe nejen českého práva, které žáky velice zaujaly.

| Video: Youtube