souběžně vyhlášených výzvách. Nové dotace pomohou mateřským a základním školám, jednotkám dobrovolných hasičů i místním podnikatelům. Aktuálně je navíc otevřená další výzva pro základní školy a na jaře se na nové dotace mohou těšit také zemědělci a potravináři.

Nové dotace na robotizaci a automatizaci

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je nový dotační zdroj v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Z tohoto programu získala MAS Blaník v roce 2023 finanční prostředky pro malé a střední podnikatele ze svého území, kteří tak měli na konci roku možnost předložit na MAS žádost o dotaci na robotizaci, digitalizaci a automatizaci svého podnikání.

V první výzvě z OP TAK byly na MAS Blaník podpořeny dvě místní firmy. V Prádelně Kyselý, a. s. bude s dotační podporou bezmála 1 050 000 Kč zaveden elektronický systém pro navádění obsluhy při třídění pracovních oděvů. Člen správní rady společnosti Dr. Konrad Stocker říká:

„Finanční podpora nám pomůže udělat další krok v digitalizaci třídění a distribuce pracovních oděvů a vytvořit a zajistit další pracovní místa.“

Firma Metalkov spol. s r. o. získala dotaci téměř 750 000 Kč na automatizaci robotického pracoviště přípravy povrchů.

„MAS Blaník jsme oslovili ohledně možnosti využití dotačního programu na pořízení automatické otoče k robotickému pracovišti. Osobně velmi oceňuji rychlost a míru profesionality, zvláště pak v případě, kdy se jedná o první výzvu OP TAK, kterou MAS Blaník vyhlásila,“ shrnuje zkušenost své firmy s dotačním programem Ing. Evžen Reitschläger ml.

Předsedkyně MAS Blaník Jitka Fialová dodává: „Úspěšné dokončení těchto prvních dvou projektů pro nás bude znamenat možnost získat od ministerstva další finance pro nové dotační výzvy.“

Podnikatelé z Podblanicka se tedy mohou úspěchem svých kolegů z firem Metalkov a Prádelna Kyselý inspirovat a už nyní si chystat obdobné projekty pro případnou budoucí žádost o dotaci.

Irop V Mas Blaník Opět „na scéně“

Integrovaný regionální operační program, neboli IROP, už obce a další žadatelé o dotace z Podblanicka dobře znají z minulých let, kdy MAS Blaník jeho prostřednictvím pomohla financovat chodníky, přechody pro chodce, učebny ZŠ či zázemí a vybavení sociálních služeb celkovou částkou přes třicet milionů korun.

První výzvu z IROP v novém dotačním období směřovala MAS Blaník na nákupy nového vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů a výstavbu hasičáren. Z osmi podaných žádostí byly v únoru vybrány k podpoře čtyři a radost z dotace tak mají hasiči v Čechticích, Zdislavicích, Trhovém Štěpánově a v Louňovicích pod Blaníkem.

Na své projekty získají z MAS Blaník celkovou podporu více než 8 300 000 Kč.

Aktuálně do IROP připravují své projekty základní školy, které mají do 4. března možnost předkládat na MAS Blaník žádosti o dotace na budování, modernizaci či vybavení odborných učeben, školních družin a dalšího zázemí škol. V této výzvě na školy čeká téměř sedm milionů korun.

Program rozvoje venkova končí, společná zemědělská politika začíná

V lednu také MAS Blaník uzavřela definitivně poslední dotační výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV). Výzva byla zaměřena na menší projekty ZŠ a MŠ a uspěla v ní Mateřská škola Pravonín s žádostí na vybavení tříd a školní kuchyně, Základní a mateřská škola Dolní Kralovice s žádostí na modernizaci výpočetní techniky a Mateřská škola Čechtice s projektem obnovy nábytkového vybavení.

Na tyto projekty MAS Blaník rozdělila částku 443 022 Kč.

„Díky sedmi výzvám z PRV během let 2018-2023 umožnila MAS Blaník úspěšně zrealizovat 89 projektů, na které rozdělila dotace přesahující třicet milionů korun. Místo bilancování už ale připravujeme nové výzvy z navazujícího dotačního programu SZP,“ shrnuje předsedkyně MAS Blaník Jitka Fialová.

Na jaře letošního roku MAS Blaník předpokládá vypsat první výzvu z programu Společná zemědělská politika (SZP), který pod novým názvem navazuje na PRV.

První výzva bude směřována po delší době na zemědělské podnikatele, následovat však budou také výzvy na projekty spolků, obcí či nezemědělských podnikatelů. Na roky 2024-2027 má MAS Blaník pro své území ze SZP vyčleněno na dotace téměř 25 milionů korun.

Vyhlašování dotačních výzev je jednou z hlavních aktivit místních akčních skupin. Za dobu své existence vyhlásila MAS Blaník již více než dvě desítky výzev v několika operačních programech a podpořila tak přes sto projektů napříč různými odvětvími.

Seznam všech podpořených projektů v MAS Blaník napříč operačními programy mohou zájemci najít na www.masblanik.cz – a třeba se zde také inspirovat pro případný vlastní záměr do budoucích výzev MAS Blaník.