Sociální služba Denní stacionář U kapličky je určena místním seniorům od 65 let věku, kteří přes den nechtějí nebo nemohou zůstat sami a odpoledne si přejí vrátit se domů.

Jejím posláním je zabezpečit péči a podporu seniorům, kteří nemohou přes den setrvat ve svém domácím prostředí z důvodu omezení způsobeného věkem a potřebují pomoc jiné osoby při naplnění životních potřeb, a to takovým způsobem, který podpoří jejich stávající schopnosti a dovednosti a omezí tak jejich možné sociální vyloučení.

Denní stacionář pro seniory funguje podobně jako dětské skupiny nebo mateřské školy: v pracovní dny od pondělí do pátku, v časech 7.00 až 16.30 hodin. Klient si může vybrat, který den a v jakém časovém rozsahu bude chtít službu využívat. V jeden okamžik lze vyhovět maximálně třinácti klientům.