Kromě divadla si mohli návštěvníci vyslechnout dětský rytmický orchestr pod vedením Romana Jacka Urbana a zhlédnout výstavu Podmalby na sklo, kterou představovaly práce obyvatel Villy a taktéž nechyběly jejich autorské fotografie s krátkým popiskem. Pro zájemce byla také připravena bosá stezka, minigolf, kuželky, petang a jiná zahradní zábava, která však kvůli nepřízni počasí nebyla tak hojně využita, jako po jiné roky.

Ani déšť však lidi neodradil od návštěvy slavností a na akci jich přišlo skutečně hojně. Kromě občerstvení si mohli zakoupit suvenýr vyrobený v terapeutické dílně obyvatelů komunitního domu a tím podpořiit další chod a pokračování rekonstrukce Villy. Večer od deváté hodiny pak pouštěl DJ Kostečka něco svižného k tanci.

Eva Klípová