Velký dík patří především Barboře Macháčkové, která celou akci připravila. Díky této akci se mohli všichni přítomní v hektickém předvánočním čase zastavit, zklidnit svou mysl, nasát tu pravou vánoční atmosféru a připomenout si, co je vlastně pravým smyslem Vánoc. Za Kluby zdraví a komunitní centrum POSEZ přejeme tímto všem klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce. 

Jan Chmel