"Výměna a sdílení pedagogických zkušeností byla velmi zajímavá a inspirativní, o čemž svědčí fakt, že se pražské kolegyně zdržely v naší školce od čtrnácté do sedmnácté hodiny. V závěru návštěvy si prohlédly interiér budovy a také školní zahrady. Koordinátorka Iva Houserová i všechny ředitelky vyjádřily zájem o další pokračování spolupráce."

Miroslava Strakatá, ředitelka MŠ Maršovice