Myšlenka se setkala s podporou Městské knihovny v Benešově, kde ve čtvrtek 26. května v 18 hodin v audiosálu setkání proběhne. Mezi hosty budou ředitelka rodinného nakladatelství i dlouholetý spolupracovník a redaktor jejích knih. A možná dojde i překvapení.

Ludmila Vaňková (občanským jménem Paukertová) se do srdcí čtenářů tří generací zapsala svým osobitým vyprávěním životních osudů historických postav. Zaměřila se především na královskou řadu Přemyslovců a Lucemburků.

Napsala i knihy z oblasti historické sci-fi. Vždy si až s investigativní pílí ověřovala veškeré možné a dostupné dobové informace, tak, že díky jejím knihám se stávají historické události středověku mnohem srozumitelnější a hlavně poutavější pro všechny věkové kategorie i současných pozorných čtenářů.

Vaňková se dokonce stala nejprodávanějším autorem na českém knižním trhu se svým více jak 1,5 milionem prodaných výtisků. Přestože začala publikovat až v padesáti letech, má na svém kontě 36 knih, od poslední rozepsané bohužel bez varování odešla. Vzpomínat se na ní bude nejen jako na spisovatelku, ale i velice pokornou, okouzlující, inspirativní a radost rozdávající dámu s neopakovatelným smyslem pro humor.

Nedávno ve spolupráci s nakladatelstvím Šulc-Švarc, kde přes 30 let své knihy vydávala, vznikla audionahrávka životní ságy Otce vlasti císaře Karla IV. v podání herce Pavla Soukupa. Toto i mnohé další audio, video i osobní vzpomínky jejích blízkých budou pro návštěvníky večera jistě příjemným prožitkem. Návštěvníci se mohou těšit i na nejedno překvapení.

Z celého večera bude proveden videozáznam, takže i pro ty, kteří by se nemohli osobně zúčastnit, bude atmosféra večera podrobně zdokumentována.

Martina Faturová