Výlet byl určen dětem, které již mají určité dovednosti a byly schopné absolvovat delší pobyt v tělocvičně spojený s fyzickou zátěží. Kromě cvičení pod vedením vedoucích kroužků mohly děti načerpat nové zkušenosti díky práci odborníka z tohoto zařízení Martiny Šantorové, která zde působí jako trenér. Spolu s ní byl připraven program celého cvičení tak, aby zátěž pro děti byla adekvátní jejich věku a možnostem a aby tento den byl pro ně přínosem i další motivací k činnosti.

Z gymnastického cvičení v Dobřichovicích.

Cvičení začalo společnou rozcvičkou a posilováním. Pak se děti rozdělily podle dovedností a cvičily ve skupinkách. Průběžně se hodnotily pokroky dětí, které tady bylo opravdu znát. Diskutovaly se případné nedostatky, možnosti nápravy a hlavně využití možností gymnastické tělocvičny pro zlepšení dovedností dětí i možnosti v našich podmínkách, které se zdejším zdaleka ani nepodobají. Na závěr bylo opět společné protažení a zhodnocení programu.

Iva Křížková