Pořadatelé, kterými byli Petr Berry Beránek a Dušan Padevět, měli velikou oporu v starostce Jankova Jitce Jonsztové, BESIPu, destinaci Kraj blanických rytířů a podpořit je přišel i skutečný rytíř tělem i duší, duchovní otec nejznámější motoakce Keep Respect, Lumír Kovář. Lumír na sobotní akci povyprávěl o možnostech návratu do života hendikepovaných motorkářů, o tom, jak překonat velkou životní krizi, kterou nehoda na motorce může přinést.

Pilotní projekt se vydařil nad očekávání a účastníci se už těší na druhý ročník. 

Keep Respect
Keep Respect je každoroční jednodenní akce konaná v areálu Rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Vlašimi a je otevřena i pro širokou veřejnost. Setkání je konfrontací zdravých s tělesně postiženými, zkušených bikerů s těmi začínajícími, motorkářů s řidiči aut. Na místě dochází k vzájemnému poznávání a respektu mezi komunitami – a toto je i cílem akce.