Za organizátory a účinkující přivítal návštěvníky večera jeden z duchovních otců festivalu, profesor gymnázia Pavel Hoza, dramaturgii nového ročníku přiblížil herec a spoluzakladatel festivalu František Kreuzmann.

Úvodní pořad s názvem „Sluneční hodiny“ připoměl životní osudy a odkaz básníka, novináře a překladatele z francouzštiny Karla Tomana. Patřil ke generaci anarchistických buřičů, soustředěné kolem spisovatele S. K. Neumanna, s níž na přelomu 19. a 20. století vstupoval do literatury. Vedl bohémský život, hodně cestoval po Evropě a střídal různá zaměstnání.

Později se s anarchismem rozchází, dospívá k názoru, že revolta je neplodná, a od vypjatého individualismu směřuje k objektivnímu postoji k životu a hodnotám domova. Ve své lyrické, milostné i meditativní poesii zpěvnou a zhuštěnou formou vyjádřil osud člověka s jeho dramaty a konflikty, usilujícího o hledání nového vztahu k životu a sounáležitost s národem a lidem.

Na úvod přiblížil návštěvníkům večera slovem poučeným a obsažným básník a esejista Vladimír Janovic osobnost autora, životní osudy a charakter jeho básnického díla.

Ukázky z Tomanovy poezie zazněly ve výrazově bohatém a citlivém přednesu herce a dabéra Jiřího Schwarze. Zazněl výběr básní ze sbírky Sluneční hodiny, podle níž byl tento pořad nazvaný, a ukázky z další Tomanovy poezie, kromě jiného všechny básně ze sbírky Měsíce. V ní se někdejší bohém a tulák přimyká k rodné zemi, kterou prostupuje obraz přírodního ročního rytmu. Tomanovy svébytné verše jsou soustředěné na silný prožitek, vydávají svědectví krásy a pravdy, jsou plné barev a zvuků.

Mluvené slovo se spojovalo s lahodným zvukem violy členky orchestru Národního divadla Věry Sadílkové, která zaujala precizní technikou a vysokou tónovou kulturou, v nesmírně působivý celek.

Další čtyři pořady literárního festivalu, které oživí do čtvrtka 13. dubna kulturní nabídku v Benešově, přinesou besedu s významným básníkem Petrem Hruškou, zájemci se seznámí s úspěšným románem Margaret Cravenové Slyšel jsem sovu zavolat své jméno, lze zavítat také do pohádkového světa českých spisovatelů a festival skončí v uvolněné atmosféře dávné Paříže s bohémskou čtvrtí Montmartr, centrem zábavy, sídlem mnoha umělců, nočních barů a kabaretů.

V pořadech se představí již známé tváře z předchozích ročníků, ale též umělci, kteří na benešovském literárním festivalu vystoupí poprvé (herci Matouš Ruml, Tereza Rumlová, Jan Zadražil).

Srdečné poděkování za úsilí a obětavost patří organizátorům festivalu, všem protagonistům tohoto večera a Městu Benešov, bez jehož přispění a podpory by se tento svátek literatury a mluveného slova nemohl v takovém rozsahu uskutečnit.