Poděkování se zde dostalo všem, co se na dobrém chodu akce podíleli. Dospělí i děti.

Autor: Miloš Bach