Místo je známé z biblické knihy Exodus jako zastávka Izraelitů na cestě z Egypta pod Mojžíšovým vedením do Zaslíbené země a vyskytuje se ve spojitosti s proslulými králi Šalomounem a Davidem. Rozhodně není bez zajímavosti biblická událost, kdy se rozestoupilo moře a také skutečnost, že město je „bránou“ do Negevské pouště.

Ejlat, nebo také Eilat či Élat je jediným izraelským městem u Rudého moře. Jedná se pouze o 12 kilometrů pobřeží, vklíněného mezi Egypt a Jordánsko, do Saúdské Arábie je to jen 20 kilometrů. Hned za městem začíná Negevská poušť, která zaujímá třetinu rozlohy Izraele. Během římského a byzantského období sloužil jako pevnost, která chránila jižní hranici říše před nájezdy arabských kočovných kmenů.

Zajímavostí je mezinárodní letiště přímo ve městě, letadla tak přistávají těsně nad vašimi hlavami. Za návštěvu v Ejlatu stojí přírodní rezervace Coral Beach. Tento korálový útes je nejsevernější korálový útes na světě. Je dlouhý čtyři kilometry a z toho je asi kilometr vyhlášen přírodní rezervací. Místní podmořská observatoř Korálový svět se nacházejí 12 metrů pod mořskou hladinou. Především děti zaujmou pavilony Delfíní útes a Svět žraloků.

Ve starověku byl Ejlat významným přístavem, přes který se už před 6000 lety přepravovala měď z „Dolů krále Šalomouna“ v nedaleké Timně. Do dějin se město zapsalo v roce 1967, kdy k němu Egypt zablokoval přístup po moři, což se stalo důvodem pro vyhlášení takzvané šestidenní války. V roce 1949 při vniku státu Izrael bylo místo obsazeno bez boje. Izraelští vojáci tu nalezli jen opuštěnou britskou policejní stanici, známou pod názvem Um Rašraš.

Bez zajímavosti není, že partnerskými městy jsou Karlovy Vary a Piešťany. V minulých dnech bylo město odstřelováno hnutím Hútíů z nedalekého Jemenu.

| Video: Youtube

Navzdory obecnému povědomí o poušti, není Negevská poušť, která se táhne se od Ejlatu až k Mrtvému moři a zaujímá dvě třetiny Izraele, pokryta pískem. Jedná se o směsici hnědých, skalnatých a prašných hornatin, které jsou přerušovány údolími a krátery. Tato oblast byla v minulosti dnem moře a nacházejí se zde zkameněliny živočichů. Negev nabízí množství starodávných míst s bohatou historií jakožto křižovatky obchodních cest mezi Asií, Evropou a Afrikou. Za návštěvu stojí Červený kaňon nedaleko nad Ejlatem, který je zmenšeninou toho opravdového Grand Canyonu.

A jak to bylo s vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví prorokem Mojžíšem? A je možné, že se rozestoupilo moře, aby mohli uprchlíci projít? Podle současných vědeckých výzkumů to možné je. Díky velkým větrům či tsunami, podmořské vyvýšenině a také skutečnosti, že Rákosové, tedy Rudé moře v Akabském zálivu bylo v té době mělčí. Podle některých to bylo jižně od Ejlatu u městečka Nuweiba, podle jiných jižněji v Tiranské úžině. V poslední době byly objeveny na mořském dně artefakty, které o této události mnohé napoví.

Předtím došlo na nedaleké hoře Sinaj k jiné události, která ovlivnila chod světa. Podle teologů Mojžíš na hoře převzal od Boha dvě kamenné desky, na kterých bylo vytesáno Desatero přikázání. Podle jiných názorů Hospodina „jen“ vyslyšel a deset přikázání sám vytesal. Ať to bylo jakkoliv, je faktem, že podle těchto pravidel žijeme dodnes.

Až navštívíte Ejlat, nenechte se omámit luxusem turistického průmyslu. Raději vnímejte historii a místa, po kterých chodili proroci Mojžíš a Abrahám či králové David a Šalamoun. A vydejte se přes Negevskou poušť k Mrtvému moři a poté přes Západní břeh Jordánu do historického Jeruzaléma, tak jako autor těchto fotografií. Na rozdíl od poutníků z minulosti vám bude cesta klimatizovaným autobusem trvat jen několik hodin. Cestu si ale naplánujte, až bude v této oblasti klid, tak jak po něm touží každý normální obyvatel Izraele a Palestiny, bez ohledu na národnost, rasu či vyznání.