Po úvodních slovech přišlo na řadu přestřižení pásky, posvěcení knězem a prohlídka vnitřních prostor, které se zúčastnili nejen členové zásahové jednotky a sboru dobrovolných hasičů, ale také obyvatelé Trhového Štěpánova.

Posléze se průvod hasičů i všech příznivců vydal od zbrojnice na náměstí, kde k pomníku padlých v první světové válce položili členové sboru věnec. Průvod pokračoval až na konec města. Tam na travnatém prostranství se konala po celý den pouť spolu s přehlídkou různé hasičské techniky.

„Potřeba našich hasičů se zvyšující se aktivitou přimělo město k rozhodnutí opravit stávající nevyhovující zbrojnici. Na rekonstrukci jsme podali dvě žádosti o dotaci. Jednu na ministerstvo vnitra a druhou na kofinancování na Středočeský kraj. Obě dotace byly přiznány, celková částka činí 3,5 milionu korun, zbývá doplatit kolem 5 milionů korun. Město tento závazek vzalo na sebe a toto spolufinancování schválilo zastupitelstvo,“ řekl starosta Trhového Štěpánova Josef Korn.

| Video: Youtube

Současně s touto stavbou se uskutečnila i rekonstrukce klubu hasičů v prvním patře zbrojnice. Na této akci se podíleli sami hasiči pod vedením nynějšího starosty sboru Vojtěcha Jeřábka. „Hasiči odvedli poctivý kus práce a za toto jim děkuji. Město investovalo stavební materiál,“ doplnil starosta.

Hasiči v Trhovém Štěpánově dostanou ještě k využívání novou cisternu Tatra, která jim bude slavnostně předána při Štěpánovské pouti v neděli 27. srpna.

Lucie Sedláková