Počasí se konečně umoudřilo a bezmála 200 účastníků přivítalo slunečné počasí.

Celodenní Den zdraví byl zaměřen na životní styl. Akci pro veřejnost zorganizovalo Sdružení Církve adventistů sedmého dne, významně pomáhali i studenti benešovské střední zdravotnické školy - zájemcům na stanovištích měřili krevní tlak, podkožní tuk, svalovinu, vypočítávali bazální metabolismus nebo zjišťovali BMI, tedy Body Mass Index.

Například na jednom stanovišti při takzvaném harvardském steptestu lidé po určitou dobu stoupají na schod a měří se jim při tom kondice na základě srdečního tepu. Na základě zjištěných hodnot se po absolvování všech stanovišť účastníci dozvědí, jaké praktické kroky mají udělat ke zlepšení svého zdraví a kondice i zda a případně jak mají kvůli tomu změnit svůj životní styl a omezit rizikové návyky.

Cílem akce je poradit lidem, jak dosáhnout zlepšení jejich zdraví, a tím snížit rizika civilizačních nemocí a zvýšit kvalitu života.