Součástí bylo 110. výročí vzniku T. J. Sokol Chocerady. Starosta župy Barákovy Jan Firbas a starosta Obce Chocerady Martin Kůrka předali spolku pamětní stuhy. V druhé části slavnostního odpoledne připomněli Vladimír Zíka, starosta T. J. Sokol, a Josef Bürgel, člen Občanské vzdělávací jednoty Komenský, 100. výročí darování budovy knížetem Khevenhüllerem - Metschem spolkům. Při této významné vzpomínce byly odhaleny znaky obou spolků a pamětní deska.

Jako hosté podpořili svou účastí činnost spolků: hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, starosta Obce Chocerady Martin Kůrka, starosta Župy Barákovy Jan Firbas, místostarostka Župy Barákovy Lenka Brandová, pracovník NIPOS Praha Milan Strotzer, Helena Obeidová, Miroslav Čížek, manželé Beránkovi, Bedřich Salátek, Jaroslava Tůmová z T. J. Sokol Říčany a Radošovice, sokolská stráž, obyvatelé Chocerad. Někteří hosté pozdravili účastníky krátkými proslovy.

V roce 1921 daroval kníže Khevenhüller - Metch starý hostinec “Na Knížecí“ a částku 100 000 korun na hotovosti darem a rovným dílem Občanské vzdělávací jednotě Komenský a Tělocvičné jednotě Sokol. Za finanční pomoci dalších místních mecenášů byla provedena přestavba hostince dle projektu stavitele Vojtěcha Tuky do dnešní podoby. V roce 1922 byla budova uvedena v činnost a stala se součástí života nás všech.

Za sto let jejího trvání prošly pod jejími klenbami, jejími sály a zákoutími tisíce návštěvníků. Spojovala lidi v přátelské svazky, vytvářela nové osudy, přispívala k nesčetným setkáním. V dobách zlých, ba i tragických, tiše strádala a trpěla s vědomím, že člověk jí pomůže, zachrání ji, že se opět vzchopí a bude sloužit těm, pro které byla předurčena.

Těšila se z radostí, úspěchů, slávy a potlesku, které jí dodávaly lesku. S nadhledem sledovala lidská procházení, úsměvy, postoje, charaktery. Jako kdyby věděla, že „všechna sláva polní tráva“ a že jen poctivá, trpělivá práce přinese dobrý a správný výsledek, odměnu všem. Milá naše budovo, sokolovno, divadlo! Přejeme ti se sokolským „Spějme dál“ a divadelním „Zlom vaz“, abys v dalších letech poznávala jen dobré lidi, dobré skutky a dobré časy.

V parčíku na návsi byla dne 26. listopadu oběma spolky slavnostně zasazena lípa na počest tohoto výročí, součástí oslav byla výstava z činnosti spolků v malém sále v přízemí budovy. Vzpomínku si zasloužil Josef Vycpálek, choceradský rodák, o jehož hrob na zdejším hřbitově se starají členové Sokola. Koncert Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka večer od 19.30 v sále uzavřel pamětní vzpomínání. 

Poděkování patřilo všem, kteří se slavnostního odpoledne zúčastnili. Spolky poděkovaly také Středočeskému kraji a Obci Chocerady za finanční podporu.

OVJK, T. J. Sokol