"Víkendový vandr okolo Votic vedl přes dvě tvrze a řadu dalších pamětihodností. Trápilo mě úmorné vedro, stínu bylo pomálu. Přesto jsem si výšlap užil, bylo na co se dívat, jak v přírodě, tak i na výtvory lidských rukou. Noc proběhla opět u rybníka, takže mě ukolébalo kvákání spokojených žab. A Na závěr piviště, to byla lahoda, zvláště v tomhle vedru.

Tvrz Beztahov
Zchátralá gotická tvrz přestavěná na hospodářského stavení. Nevelká tvrz snad z 1. poloviny 15. století byla v roce 1623 zabavena Beztahovským z Říčan. Po připojení k Vrcholovým Janovicím ztrácí rezidenční funkci a až do dnes je využívána jako hospodářská budova.

Tvrz Kouty
Zřícenina tvrze poprvé uváděná v predikátu r. 1368. Objekt získal před rokem 1394 Jarohněv Vejhák z Křečovic, v držení jeho rodu byl do poloviny 16. století. V roce 1546 byla tvrz rozdělena na dvě poloviny. Po roku 1606 byly Kouty připojeny ke Smilkovu, opuštěná tvrz zpustla."

Miroslav Fiala