Nedávno se hitem stal film Trhlina ze slovenského pohoří Tribeč. Byl inspirován skutečnými událostmi, při kterých se v Tribeči ztráceli lidé, kteří se po čase objevili, ale byli dezorientovaní, zmatení a někdy i zranění. Někteří se nezotavili ani po dlouhodobé hospitalizaci a skončili v psychiatrických ústavech. Takových míst je na světě více a právě Veřejová skála nedaleko Vlašimi ve Středočeském kraji je jedním z nich.

Mezi místními obyvateli se od nepaměti vyprávějí nejrůznější příběhy o tom, že někdo v místě Veřejové skály vstoupil do hory, za nedlouho z ní vyšel, ale ve skutečnosti uběhlo mnoho let. Blaník je sopečného původu, navíc se nachází v oblasti s jistými geomagnetickými anomáliemi, a to by mohlo vysvětlovat příčinu oněch záhadných jevů.

Pověstmi je Blaník opředen již od keltských dob, ostatně jeho jméno je odvozeno od keltského Blaniak. Novější pověst o vojsku ukrytém v nitru hory vznikla na základě události, kdy bylo podivuhodným způsobem na úpatí hory u vesnice Býkovice v patnáctém století poraženo nepřátelské vojsko.

| Video: Youtube

Podle pověsti rytíři vyrazí z útrob hory, až bude českému národu nejhůře. Jeho velitelem je patron země České svatý Václav. Ten dá povel, až se zazelená suchý dub na Blaníku a studánka pod ním přeteče. Pak se otevře Veřejová skála, rytíři se probudí ze spánku a vyrazí porazit nepřátele ohrožující zemi.

A kde se vzalo podezření na bránu do jiných dimenzí? Důvodem je několik pověstí o lidech, kteří se tam ztratili, a přestože měli pocit, že uplynul jeden den, ve skutečnosti to byl rok. Tyto legendy byly oživeny při vylamování základního kamene pro Národní divadlo, kdy se kamenický pomocník Václav Podbrdský z Louňovic zřítil ze šedesátimetrové skály. Přestože ho spolupracovníci viděli padat, jeho tělo se nenašlo a byl po zákonem stanovené době prohlášen za mrtvého.

Objevil až po osmnácti letech a tvrdil, že byl v hoře a pouze osmnáct dní. Následně byl souzen vojenským soudem za vyhýbání se vojenské službě. Je zajímavé, že soud Podbrdského nepotrestal a dodnes není jasné, kde tolik roků pobýval. Je také pravda, že podle psychotroniků toto území vykazuje velké anomálie.

| Video: Youtube

Neméně záhadný je Malý Blaník, kopec jen o něco málo menší než jeho „bratříček“ Velký Blaník. Přestože neukrývá svatováclavské vojsko, ani na jeho vrcholku nestojí rozhledna, má osobitou krásu a atmosféru. Ta je dána kouzelnou přírodou a také skutečností, že se zde odpradávna konaly duchovní a náboženské obřady. Ty pohanské z doby halštatské a laténské později vystřídaly křesťanské.

Stojí tam barokní kaple svaté Máří Magdaleny. Tvoří ji osmiúhelník komponovaný do elipsy. Při její stavbě se zjevovaly v okolí postavy vojáků, přestože se v okolí žádné vojsko nenacházelo. Podle některých místních obyvatel se občas nechají spatřit dodnes. Zajímavým fenoménem jsou oranžovočervená světla, která od nepaměti byla a dodnes jsou vídána, jak líně plují vzduchem nad blanickým masivem.

Jedna z hypotéz upozorňuje na možnou souvislost s elektrickým nábojem. Oba geologicky zajímavé vrcholy Velkého a Malého Blaníku jsou totiž rozděleny podmáčeným údolím a možná, že tato skutečnost by mohla vést ke vzniku elektrického náboje ve vzduchu. Tuto hypotézu podporuje skutečnost, že nad masivem se podezřele často objevuje další zajímavost - kulový blesk.

Nabízí se otázka, jestli nejsou světla a další záhadné jevy nad Blaníky výsledkem místních geologických a vodních poměrů, které vytvářejí spolu s dalšími faktory nějakou formu plazmy či něčeho podobného.

Blanický masiv svými záhadami a pozitivní energií přitahoval lidi odjakživa. Právě proto tam Keltové prováděli náboženské obřady a později do těchto míst romantičtí vlastenci umístili pověst o blanických rytířích. A kdyby Keltové a vlastenci měli mobily či kamery, jistě by se divili, že tyto přístroje jsou zde někdy „zmatené“ nebo dokonce vůbec nefungují.

Navštivte Veřejovou skálu, a jestli tam nezažijete nic paranormálního? Nevadí, okouzlující příroda Chráněné krajinné oblasti Blaník vám to vynahradí!

| Video: Youtube

Vladimír Havlíček