V rámci polytechnické výchovy si děti ze třídy Motýlků během jednoho dopoledne vyzkoušely práci s pilkou, vrtání vrtačkou, zatloukání hřebíků a broušení smirkovým papírem. Na závěr si každý Motýlek vyrobil originální hračku. Za to patří poděkování Jaroslavu Střeštíkovi, který si ukázku polytechnické výchovy pro děti připravil.

Hanka Pavelková