Beseda se uskutečnila v prostorách herny MC Hvězdička v piaristické koleji v Benešově. Pro maminky, účastnice besedy, zajistila pracovnice centra službu hlídání dětí.

Chtěly jsme, aby beseda maminkám přinesla praktické informace a pomohla jim zorientovat se v situacích, které některé již nyní aktivně řeší, nebo v blízké době řešit budou. Máme dobrý pocit z toho, že tato forma setkání fungovala, aspoň podle množství otázek, které během živé diskuse přítomní pracovníci úřadu maminkám zodpověděly. Poděkování za vstřícnost a cenné informace patří právničce Jitce Hendrychové a Martinu Lukešovi, referentovi zaměstnanosti Úřadu práce v Benešově.

Novinkou bude zálohované výživné


O možnostech další podpory, příspěvků a poradenství informovala také Veronika Kondrátová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Benešova. Mluvila i o novince, kterou bude od 1. července možnost využívat takzvané zálohované výživné, které má kompenzovat dlužné výživné od povinného rodiče.

Velká část besedy byla zaměřena na otázku vztahu se zaměstnavatelem, zejména pak jak by měla žena postupovat, pokud s ní zaměstnavatel po rodičovské dovolené chce ukončit pracovní poměr, nebo ona sama není schopná jej dále vykonávat, nejčastěji z důvodu péče o dítě a domácnost, a uvažuje o jeho ukončení.

Pozornost přítomných vzbudily také praktické informace o právech a povinnostech ve vztahu s úřadem práce, o registraci na úřadu práce, o možnostech zprostředkování práce a rekvalifikací ze strany úřadu. Pro některé z účastnic besedy byla novou a užitečnou též informace o tom, že na úřadě práce mohou zdarma požádat o bezplatné poradenství včetně pracovně právního.

Jednou z bariér je i deficit zkrácených či flexibilních úvazků


Z hlediska bariér v uplatnění na trhu práce přítomné ženy nejčastěji spontánně zmiňovaly fakt, že v Benešově a okolí chybí zkrácené nebo flexibilní pracovní úvazky, které by jim umožnily skloubit práci a rodinu.

Beseda se uskutečnila v rámci projektu Mateřského centra Hvězdička s názvem “Jsme tu s vámi a pro vás”, který je podpořen z dotačního programu MPSV Rodina (2021) a Grantového fondu Města Benešova, oblast ostatních veřejně prospěšných účelů.

Autor: Jana Čechová, předsedkyně MC Hvězdička