Letošní ročník svatomartinských slavností se ve Vlašimi uskutečnil v neděli 10. listopadu. V 17 hodin se účastníci slavností vydali v lampiónovém průvodu k nasvícenému Čínskému pavilonu. U pavilonu se mohli potkat se skřítkem Podzimníčkem, který je posílal zpět k zámku, kde již byl připraven doprovodný program - legenda o sv. Martinovi, dodržování lidových tradic a zvyků, výtvarná dílnička, diskotéka.

Všichni společně napjatě očekávali příjezd svatého Martina, který k velké radosti přítomných dorazil a potěšil tak děti svojí přítomností. V legendě sv. Martin přijíždí na bílém koni. Ve Vlašimi přijel Martin tradičně na koni hnědém, a to jak v předchozích ročnících s Martinem Šustou, tak letos prvně se slečnou Juklovou.

Během doprovodného programu si mohli účastníci u stánku zakoupit občerstvení. Samozřejmě nechyběla ani tradiční ochutnávka svatomartinských rohlíčků. Již od prvního ročníku převzala nad akcí záštitu ředitelka Městského domu dětí a mládeže Vlašim Pavla Homolková. Verzí příběhu o svatém Martinu je několik. A všechny verze spojuje zásadní téma, a to láska k bližnímu.

Hana Pavelková