„V Expedici hledáme mladé talenty se zájmem o přírodní vědy, vesmír a techniku. Snažíme se je zábavnou formou vzdělávat nad rámec školy a zároveň je podporovat v dalším rozvoji,“ říká velitel soutěže Michal Vyvlečka.

Soutěžící musí nejprve vypracovat odborné projekty, které mohou být zaměřené například na biologii, chemii, informatiku nebo popularizaci vědy. 25 nejlepších řešitelů internetového kola je pozváno na čtyřdenní semifinále.

Vloni studenti zkoumali přežití v extrémních podmínkách

„Minulý rok museli semifinalisté v rámci týmů čelit problémům z oblasti vědy a techniky. Vyzkoušeli si prezentaci svých domácích projektů před ostatními účastníky i před porotou. V rámci odborností se např. věnovali kultivování mikroorganismů a zkoumali jejich schopnosti přežití v extrémních podmínkách nebo vytvářeli spektroskop pro analýzu různých světelných zdrojů,“ vyjmenovává koordinátorka Beáta Plaskurová.

Příprava experimentů do stratosférického balónu je náročná, proto jsou účastníkům během celého procesu k dispozici vyškolení organizátoři. Předávají jim potřebné vědomosti a poskytují užitečné rady.

„Experimenty navržené v rámci Expedice Mars vypouštíme pomocí stratosférického balónu do výšky zhruba 30 km, kde jsou extrémní podmínky – například nízká teplota -50°C nebo tlak vzduchu, který téměř dosahuje hodnot vakua. S tím vším naše účastníky seznamujeme a ukazujeme jim, jak pro tyto podmínky správně navrhovat experimenty, aby v nich vydržely,“ vysvětluje koordinátor Jakub Janoušek.

Expedice Mars je první soutěž v České a Slovenské republice, která poskytuje studentům možnost vyzkoušet si simulovaný let na Mars. Cílem soutěže je podporovat nadané žáky ve věku 13–18 let v jejich rozvoji v oblasti vědy a taktéž vědu v Česku i na Slovensku popularizovat. V současné době patří mezi přední české a slovenské projekty, které pracují s talentovanou mládeží v oblasti přírodních a technických věd. Soutěž je organizována Dětskou tiskovou agenturou a financována MŠMT.

Autor: Tereza Matoušová