Pro děti byl Obcí Smilkov připraven kolotoč a pro všechny kýta a další občerstvení včetně široké nabídky nápojů.

Eva Marešová