Hospodyňky pekly placky i housky a smažily koblížky, předly vlnu i len, tkaly a látky potiskávaly středověkými vzory. Řemeslníci pletli ošatky z trávy, soustružili misky ze dřeva, vyráběli luky i kuše a na hrnčířském kruhu se točila keramika. Vedle ve stanu švec šil boty. Také odlévali poutní odznaky z cínu a pletli košíky. Nahoře na hradě razili mince, vyráběli jantarové a kostěné korálky na soustruhu a dřevěné hřebeny. A tisklo se na tiskařském lisu. Do toho celý den hrála hudba a zároveň kapela vzdělávala lidi o tom, jak vypadaly a fungovaly středověké hudební nástroje.

Tereza Bílková