„Nebylo to šťastné období. Ani pro rybáře. Restrikce proti covidu nám nahrály i nepomohly. Jeden čas se nemohlo cestovat mezi okresy, takže majitelé celosvazových povolenek měli smůlu. Omezen byl výkon rybářské stráže a další nezbytné rybářské činnosti. Na druhou stranu jít k vodě byla jedna z mála aktivních činností, co se tehdy dala dělat. Mám radost, že se nám přesto podařilo udržet naši členskou základnu, která na konci roku 2021 měla 1066 členů. Stejně tak jako činnost rybářského kroužku při ZŠ v Divišově, který se nám stará o výchovu těch nejmladších,“ řekl na úvod předseda MO Milan Štěpnička st.

Co je RIS?
V covidovém období vstoupil v rámci rybářského svazu na scénu RIS. Je to nový „Rybářský informační systém“, který vyznavače Petrova cechu definitivně posunul do online prostředí. Pomůže funkcionářům, ale dotkne se i každého člena ČRS. Bude to jako například u běžných automobilových kontrol na STK, povinnosti se budou muset plnit. Takové to čecháčchovství už neprojde. Kdo nevrátí do 15. ledna úlovkový lístek za minulý rok, nebo nezaplatí členské příspěvky do 30. dubna, už si neškrtne. Nedostane povolenku. O prohřešku proti rybářskému řádu bude totiž v rámci online vědět celá rybářská republika. Ne, že kamarád Pepa zavře oči, či prostě přejdu jako člen do nové MO ČRS, a budu čistý, jak lilie. S tím je přes RIS konec,“ varoval hospodář šternberské MO Milan Štěpnička ml.

Neznalost se neomlouvá
V diskuzi došlo u rybářů i na legislativu. I tam za covidová léta došlo k zpřesnění a zjednodušení. Alespoň ke snaze o to, protože názory se různí. V platném Rybářském řádu ČRS, který každý člen obdrží při koupi povolenky, nestačí jen kontrolovat pravidla popsaná u čísla revíru. Tam není například ani zmínka o K70. Co to je? „Kapr nad 70 cm, včetně, se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do revíru, kde byl uloven,“ tak zní „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Středočeského územního svazu.“ Ty se také musí číst a jsou součástí Rybářského řádu ČRS. Mnozí rybáři, ať již domácí či cizí, se vymlouvají, že to, ať už vědomě, z pohodlnosti nebo opravdu, nečetli. „Neznalost zákona neomlouvá a rybářská stráž to netoleruje,“ zdůraznil hospodář MO.

Rybář na prvním místě
Šternberská MO ČRS obhospodařuje 14 km úsek Sázavy od jezu v Ledečku po jez v Soběšíně. O revír se příkladně stará, zarybňuje i nad svazem stanovený plán. Ulovit se tu dá široké spektrum ryb: od kapra, lína, cejna, tlouště, štiky, candáta, sumce, bolena, okouna, pstruha až po drobnou bílou rybu. Raritou může být mník jednovousý, který tu byl v minulých letech vysazen jako chráněný živočich. MO ČRS Český Šternberk v rámci rybářského svazu patří mezi kreativní a komunikativní organizace, se snahou o vytvoření co nejlepších podmínek pro provozování tohoto koníčka. Velké úspěchy mají šternberští v mnoha sportovních soutěžích, kde chytají 1. ligu. Vyrostl mezi nimi i Mistr Evropy v lovu na mušku. Předseda šternberské MO Milan Štěpnička st. funkcionaří v rybářském svazu 40 let. Má proto zkušenosti a může srovnávat. I proto si dovolil ve svém vystoupení kritiku současného vedení ČRS, jehož styl považuje za zbytečně autoritativní.

Autor: Miroslav Tryner