Po skončení vernisáže se přítomní včelaři přesunuli na hotel Rabbit, kde následovala slavnostní schůze členů. Na ní obdrželi od města prapor.

Po chutném obědě mohla začít zajímavá přednáška o apiterapii, určená i pro veřejnost. Přednášel Vlastimil Dlab.

Posledním bodem programu byli heligonkáři, kteří svým vystoupením přítomné rozveselili a krásně celodenní program zakončili.

Výstava potrvá ještě do pátku 8. listopadu.

Jana Vlasáková