Stejně tak se i proměňuje tým lidí, na kterých Ruah stojí. Nově nabízí v domácím prostředí pomoc odborného fyzioterapeuta a navázali úzkou spolupráci s Domácím hospicem Křídla v Sedlčanech. Pro klienty to znamená větší dostupnost péče a komplexní komfort při zajištění potřebných služeb. Velkou novinkou v roce 2019 bylo zahájení realizace projektu Obce blíže lidem, který je zaměřen na rozvoj terénní sociální práce ve venkovských lokalitách.

Září zahájili přípravami a přijali do svých řad 4 zkušené sociální pracovnice. Působí ve 24 obcích regionu Posázaví a už se staly partnery pro starosty obcí, sociální odbor ORP Benešov, ale především další z možností, kde mohou lidé v těžkých životních situacích najít záchytný bod a dostat potřebnou pomoc. Vedení věří, že v dalších třech letech se projekt stane samozřejmou součástí fungování našeho regionu.

Projektem se tak snaží naplňovat vizi společnosti, která chce působit v regionu Benešovska a pomáhat rozvíjet jeho potenciál především v péči o ty nejpotřebnější. Každý den jsou svědky malých i větších zázraků v životech lidí, ke kterým se pomoc dostane, a věří, že společnými silami vytvořím místo, které nabízí důstojný život pro každého.

Hana Sochůrková