Ale ještě předtím starostka obce Kateřina Klečáková přivítala přítomné sportovce a diváky, poděkovala všem, kdo se podíleli na realizaci projektu, i na přípravě pohoštění.

Po zahajovacím výkopu si děti vyzkoušely sportovní dovednosti, následovala vybíjená a nohejbalový turnaj. Lidé uvítali, že se mohou po dlouhé době opět sejít a odreagovat se od starostí každodenního života. Všichni se již těší na akce, které budou následovat.

Tento projekt se mohl uskutečnit díky získání dotace z programu rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.