V zasedací síni školy si je převzali absolventi těchto studijních oborů: veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra, asistent zubního technika. Slavnostní atmosféru s absolventy sdíleli jejich učitelé a vedení školy. Při této tradiční události zazněly tóny studentské hymny i milá slova ředitelky školy Reginy Komárkové. 

Všem absolventům roku 2020 gratulujeme k úspěšnému zakončení studia na naší škole a přejeme jim do dalšího studijního, profesního i osobního života hodně zdraví a štěstí.

Hana Kohoutová