Samotný název kvarteta vzbuzoval jistou zvědavost, protože v období baroka se o harmonikách nevědělo vůbec nic a interpretace skladeb na nástroje, které v té době neexistovaly, možná vyvolávalo určitou nedůvěru. Krátce po druhé hodině, kdy již kostelík byl zaplněn do posledního místa, zahájily Pražské barokní harmoniky, ve složení Vilemína Vlachová, Petr Patočka, Miroslava Vaňhalová, Pavel Patočka, koncert Preludiem k Te Deum od francouzského skladatele Charpentiera. V této skladbě většina poznala znělku hudební soutěže Eurovize.

Následovaly pak skladby takových velikánů barokního stylu hudby, jako Bach, konkrétně zaznělo Preludium a fuga h-moll, Preludium f-moll, Badinerie ze Suity h-moll a významná skladba Air, či Händel, skladba Alla Hornpippe z Vodní hudby, které není třeba představovat. Mezi tyto známé autory se vklínil možná pro někoho méně známý francouzský skladatatel Gounod se svým velmi známým Ave Maria. Překvapila skladba od francouzského varhaníka a skladatele Lefébure-Wély a jeho Hymnus jeptišek. O tomto skladateli se tradovalo, že nesložil nic zajímavého, opak však je pravdou. 

K závěru se kvartet změnil na trio a odskočilo se z historie do současnosti. Byla interpretována skladba Little Story od současného polského akordeonisty, autora divadelní a filmové hudby, Wojtarowicze. Jako poslední skladba ze základního bloku byla, opět již v kvartetu, zahrána Böellmannova Toccata z Gotické suity, francouzského skladatele. Po skončení skladby byl k vidění potlesk ve stoje a myslím, že zcela právem. Transpozice převážně varhanních skladeb se náramně vyvedla. Kvartet nakonec byl nucen přidat dva přídavky, přičemž druhý v podobě skladby od anglického minimalistického skladatele Nymana, byl vydařený.

Tímto hudebním odpolednem se podařil splnit původní záměr organizátorů, tj. farností v Poříčí nad Sázavou, zastoupenou paní Miroslavou Králíkovou a Pavla Houšky: v barokním kostele zazněla interpretace barokní hudby na nástroj, který v době vzniku skladeb ještě neexistoval. A díky ohlasům to vypadá, že záměr se povedlo realizovat velmi dobře. Koneckonců i to, že byl hned na místě předběžně domluven další koncert Pražských barokních harmonik na červen příštího roku, o něčem vypovídá.

Autor: Pavel Houška