Po dokončení oprav na poutním místě sv. Prokopa v Sázavském klášteře na konci letošního jara byl otevřen nový prohlídkový okruh nazvaný „Český patron svatý Prokop“. Tento zahrnuje shlédnutí nové kaple svaté Barbory a galerie svatého Prokopa, prohlídku obnovených varhan, návštěvu nově pojaté krypty s ostatky svatého Prokopa, to vše doplněné komentářem k výzdobě kostela. 

Dlouhodobě nabízený okruh „Svatoprokopská Sázava“ je otevřen v běžném režimu Národního památkového ústavu (tj. duben – říjen, jinak jen větší ohlášené skupiny). Naopak poutní místo sv. Prokopa a nový prohlídkový okruh v prostorách blízkých kostelu sv. Prokopa bude otevřen celoročně. Přes zimu (říjen – duben) budeme mít otevřeno vždy v pátek od 13 do 18 hodin, pak následuje večerní mše sv., o sobotách a nedělích vždy od 9 do 17 hodin, rovněž s nedělní bohoslužbou, během které se od 10:30 do 12 hodin neprovádí. V tomto čase přímo naproti kostelu sv. Prokopa najdete pokladnu a prodejnu suvenýrů, knih s náboženskou tématikou, křížů a dalších předmětů. Od listopadu zde budou k dispozici kromě katolických kalendářů také různé betlémy a další vánoční a dárkové předměty. Další informace a kontakty najdete na stánkách https://www.svprokop-sazava.cz/ a na Facebooku Sázavský klášter - poutní místo sv. Prokopa.

Autor: Radim Cigánek