Svoboda! Už 30 let si ji užíváme. Máme svobodu slova a volný přístup k informacím, můžeme volně měnit povolání, podnikat, cestovat, poslouchat jakékoli filmy i muziku, dělat umění, vyznávat boha, shromažďovat se a mnoho dalšího. To vše přijde už dnešním středoškolákům jako samozřejmost. Projektovým dnem 30 let svobody si studenti obou škol připomněli, že česká společnost má za sebou desítky let života v diktatuře a svobodu je třeba si chránit, abychom o ni nezodpovědným chováním nepřišli.

Studenti se prostřednictvím filmu Z deníku Ivany A, Největší přání 1989 nebo Z dopisů psaných přes železnou oponu seznámili se základními historickými milníky té doby i s tím, jak se žilo lidem v Československu před rokem 1989. Autentičnost filmů vyvolala mezi studenty živou diskuzi. Srovnávali svá dnešní přání s přáními, která měli mladí lidé v době sametové revoluce, zamýšleli se nad textem petice Několik vět, prohlédli si celní prohlášení z 80. let a poslechli novoroční projev Václava Havla z roku 1990.

Celý program byl zakončen shromážděním všech téměř tří set žáků ve vestibulu školy, která byla pro tento den vyzdobena plakáty společnosti Jeden svět na školách s historickými zajímavostmi i plakáty, které vyráběli studenti oboru veřejnosprávní činnost o hodinách práva. Sametový happening připomněl žákům symboly revoluce roku 1989. Školou se nesly tóny písně Modlitba pro Martu. Zvonění klíči a gesto prstů do písmena „V“ umožnilo alespoň přiblížit atmosféru, která prostupovala listopadové demonstrace.

Pro studenty i učitele to byl mimořádný den. Dovolil jim se na chvíli zastavit, zapomenout na každodenní starosti a udělat si na sebe v rámci třídy čas. Vždyť slyšet vyprávět třídního o tom, jak se žilo v době jeho dětství či mládí, je určitě lepší než číst o historii v učebnici dějepisu. Bližší poznání nedávné historie umožnilo studentům pochopit hodnotu svobody i odvahu těch, kdo za svobodu bojovali. Díky za svobodu!

Hana Kohoutová