Za zaslané fotografie děkujeme Lence Hamplové, Janě Jiráskové a Pavlu Kyselákovi.