Kovárna v Pyšelích vznikla v roce 1930 a slouží celému okolí. Z fotografií je patrné, s jakým zaujetím Toník v pátek 8. března provázel své spolužáky celou kovárnou. Zastavil se vždy u strojů, nářadí a popisoval, jak se s čím pracuje a zachází.