„Děti každý den ráno před vyučováním několik minut cvičily podle popisu a obrázků v knize, podle níž byl projekt nazván,“ připomněla třídní učitelka Alena Pikrtová s tím, že výklad, jak správně cvičit spojený s ukázkou druhákům přiblížila přímo u nich ve třídě Radka Pohanková, asistentka pedagoga na pyšelské škole a zkušená propagátorka jógy a zdravého způsobu.

„Každé ráno spolužákům předváděl jogínské cviky také jejich kamarád Vincík. Ukazoval jim jaká zvířata jednotlivé cviky představují,“ doplnila asistentka pedagoga Hana Slámová.

Cvičení druháky nenechalo chladnými a emoce, jako kuráž nebo také vztek, při tom vyplouvaly na povrch. Přes to všechno, to pro děti byla stále zábava a nejvíc je pobavilo zvládnutí pozic orla, lva, slona, psa nebo delfína. V těchto pracně „vybudovaných figurách“ ale druháci i vzhledem k jejich věku a prostorovým možnostem učebny, setrvali vždy pouze chvíli.

Jóga jako tělesná aktivita stmeluje podle třídní učitelky Aleny Pikrtové partu, podporuje odolnost, tělesnou zdatnost, fantazii, radost a pro děti je předvádění zvířat navíc také velmi zábavnou záležitostí.