Současně s udělením nové vlajky města došlo také k zařazení historického znaku města do Registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Novou městskou vlajku tvoří žlutý list s černým orlím křídlem obráceným k vlajícímu okraji listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Vlajka města tak tedy představuje doslovné opakování historického znakového štítu města a jedná se tedy o heraldickou vlajku, která má zcela shodnou podobu jako historický znak města.