Často volají i lidé, kteří nedávno ztratili zaměstnání, potkalo je úmrtí v rodině či trpí depresí. Část klientů se chce informovat o možnostech péče o psychické zdraví nebo potřebují pomoc při hledání psychoterapeuta.

Jak linka funguje a co můžete očekávat, když zavoláte?

Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní době linky (uvedené na www.linkasluchatko.cz) je volající  spojen s psychoterapeutem, který se mu bude věnovat  až 50 minut. Klient zůstává v anonymitě a veškerá jeho sdělení jsou důvěrná. Klient si může rezervovat další termín své distanční psychoterapie nebo na linku zavolat kdykoliv v provozní době a to až třikrát.  Služba je poskytována zdarma, klient platí pouze běžné poplatky svému telefonnímu operátorovi. 

Kdo na lince pracuje?

Na lince týdně pomáhá přes 30 odborníků. Službu poskytují členové České asociace pro psychoterapii a další profesionálové splňující  kvalifikační kritéria asociace.

Jak už linka pomohla

Během předchozích vln epidemie se potvrdilo, že terapie po telefonu je plnohodnotným způsobem terapeutické práce. Díky její dostupnosti tak na Sluchátku za poslední rok zazvonil 2900 krát telefon a pomohli zde více než 260 ti novým klientům.

Poděkování linky patří všem donorům, sponzorům a hlavně terapeutům, bez kterých by služba linky nemohla být dostupná v současné kvalitě a šíři.

Tereza Škárková