Zákazníkův „užitek“ v podobě housky, která zažene hlad, představuje pekařův zisk. To ale ještě není ten paradox. Tím ovšem je to, že každoroční vrcholnou sezónu jakékoli západní tržní ekonomiky představují Vánoce. 

Vždyť poskytovat užitek jen tak, zadarmo, obdarovávat bližní, činit druhým radost, zkrátka chovat se altruisticky, se jeví být v rozporu se sledováním vlastního zájmu. Ovšem bez sledování tohoto zájmu by zase neexistovala ekonomická konkurence, nebyl by ani soutěživý trh a další atributy tržní ekonomiky. Neexistoval by ani technologický rozvoj a hospodářský růst. Nebylo by pokroku. Stagnace by byla ještě závažnější než třeba za socialismu, kdy byly podněty ke sledování vlastního zájmu sice na oficiální úrovni silně potlačeny, přesto se však rozvíjely na úrovni neoficiální, v šedé zóně – v podobě melouchů, „vekslů“, jánabráchismů, protislužbiček typu podpultového prodeje a dalších.  

Ekonomové James Andreoni a Justin Rao v tom ale paradox nevidí. Míní, že altruismus vlastně není v rozporu se sledováním vlastního zájmu; altruismus za jistých okolností je sledováním vlastního zájmu. Badatelé tento jev označují za „nečistý altruismus“ – většina obdarovávání, včetně toho vánočního, je totiž podle této teorie motivována rovněž sledováním vlastního zájmu.  

Dvě podoby projevu nečistého altruismu  

První podobou je jakási signalizace ctnosti vůči sobě samému: takový člověk sice sleduje svůj vlastní zájem, jak obecně předpokládají ekonomické teorie, na druhou stranu ale chce věřit tomu, že takovým není, že je „lepším“. Druhou podobou nečistého altruismu je ostych z pocitu viny – lidé zkrátka nechtějí, aby očekávání druhých zůstala nenaplněna. Skrze ani jednu z těchto podob ovšem nedochází k projevu autentického, ryzího, čistého zájmu o bližního.  

První podobu přitom posilují například církve a náboženská hnutí, které morálním apelem pobízejí (nejen) věřící, aby byli „lepšími“. Druhá podoba je zase posilována novodobými chrámy – chrámy konzumu. Reklama, marketing a média vyvolávají v lidech, a zvláště v dětech očekávání, jež lze jen stěží nenaplnit. Morální apel se postupně přeměňuje v apel na naše peněženky. I proto se z „Ježíška“, druhdy ryze náboženské postavy, stává silný marketingový tahák. 

Vraťme se ještě na chvíli k oné druhé podobě projevu nečistého altruismu. Proč vlastně lidé nechtějí, aby očekávání druhých zůstala nenaplněna? Nenaplňování očekávání druhého, například chotě v manželství, může vést ke zlému konci, třeba ke ztrátě příslušného manželství, tedy k rozvodu.  

Intenzita radosti versus intenzita zármutku

Člověk obecně vnímá intenzivněji ztrátu než zisk. Pokud půjde o totožnou peněžní sumu – totožnou pochopitelně rozpětím, nikoli znaménkem – bude ho intenzivněji rmoutit její ztráta, než jej rozradostní její zisk. A podobně je tomu s manželstvím. Svatba sice mnohdy patří k nejradostnějším okamžikům života, přesto však intenzita radosti z ní velmi často nedosahuje intenzity zármutku z případného příslušného rozvodu.  

Mnoho lidí, kteří jsou velmi vážně nemocní a umírají, jsou podle svých vlastních vyjádření veselejší a žijí naplněnější život než kdykoli předtím. Je tedy pravděpodobné, že podhodnocujeme vzácnost života, dokud nehledíme tváří v tvář smrti. Dost možná tak své životy či manželské partnery oceňujeme nikoli proto, že jsou nám tak drazí jako takoví, ale že se „sobecky“ – v souladu se sledováním vlastního zájmu – bojíme situace, kdy o ně přijdeme. Často je však i tak opravdu doceníme teprve tehdy, když o ně přicházíme, ať už během umírání nebo rozvodového řízení.  

Strach z těchto bolestivých ztrát však je v nás – v někom více, v jiném méně. Vánoční obdarovávání – a vánoční naplňování očekávání – je jednou z cest, jak vlastní životní ztrátě předcházet. Je-li tedy tomu tak, naše obava z vlastní ztráty pohání náš nečistý altruismus, který je ve své podstatě sledováním vlastního zájmu. Vánoční obdarovávání je pak zcela „kompatibilní“ s podstatou fungování tržní ekonomiky a žádný paradox se věru nekoná.  

Autor: Lukáš Kovanda