Žabka je rozšířená po celé Evropě. Hojná je zejména v nižších polohách, v listnatých hájích v křovinách a na močálovitých stanovištích. Zimuje na dně stojatých vod nebo pod zemí. Je užitečná a chráněná.

Karel Přerost