Je to již 79 let co 2.února 1943 kapitulovaly poslední jednotky německé 6. armády u Stalingradu. Nad zcela zničeným městem zavlály rudé prapory vítězství. Stalingrad se stal symbolem, ale zároveň i zlomem vývoje ve II. světové válce. U Stalingradu se zhroutil německý sen o vítězství a nastolení „nového pořádku“. Ve filmových dokumentech je vidět  jejich zoufalá snaha o přežití, boj o poslední místa v letadlech ze Stalingradu, ty ostatní čekala smrt v pouličních bojích, smrt mrazem, hladem, nebo vyčerpáním na pochodu do zajateckých táborů. V obklíčeném stalingradském kotli tehdy zemřely desetitisíce německých, ale i rumunských a italských vojáků. Z 300.000 tisícové německé 6. armády odešlo do zajetí kolem 100.000 německých vojáků. Stalingrad před 79 lety dal světu nadějí v konečné vítězství nad agresorem. 

V těchto dnech si připomínáme také Jaltu z (4.-11.) února 1945. Asi povětšinou známe tu slavnou fotografii usměvavých státníků z únorových dnů 1945. Představitelé vítězné koalice, Roosewelt, Stalin a Churchill, zde dali základ poválečnému uspořádání světa. Uzavřeli dohodu o odzbrojení a o rozdělení Německa na čtyři zóny, o připojení východních území Německa k Polsku a SSSR i o vstupu SSSR do války s Japonskem. Bylo přijato ujednání i o poválečných reparacích, o potrestání viníků této války. Jaltská konference byla příkladem i vzájemné úcty. Jako příklad, lze uvést slavnostní předání meče z leštěné oceli britským premiérem W. Churchillem, J. V. Stalinovi. Byl to osobní dar britského krále Jiřího VI. statečným obráncům Stalingradu. 

Tyto významné události budou v těchto dnech jen velice nesměle připomínány. Lidská paměť je totiž velice děravá a tak druhá světová válka a její hrůzy mizí v lidské paměti. Je také smutnou  skutečností, že průběh a odkaz této nejkrutější války v dějinách lidstva je mnohými záměrně zkreslován, oběti jsou znevažovány, pomníky hrdinů jsou káceny. Válečná spolupráce USA, Británie a Sovětského svazu v boji proti fašismu se dnes nehodí do současného protiruského tažení. Stáváme se svědky nových válečných dobrodružství. Bubnujme, verbujeme vojáky, posíláme zbraně, nakládáme granáty….   

 

„Říkat pravdu v čase všeobecného klamu, je revoluční čin! “ (George Orwell)   

Autor: Přemysl Votava