„Na místo se dostavilo celkem 35 dodavatelů, z toho s 25 jídlem či pitím. Spořádáno bylo přibližně 2500 porcí jídla, ze sladkého asi 2000 zákusků a pro zajímavost například 170 litrů vína, 200 litrů burčáku a nezjistitelné množství piva. Návštěvnost těžko odhadovat, vstupné žádné nebylo, ale mohlo se zúčastnit zhruba 1500 až 2000 zájemců,“ vyčíslili pořadatelé úspěšné setkání.

Co se týká benefičního cíle celého projektu, tak Linda Jandová z Nadačního fondu Zlatá hvězda poskytla informaci, že díky poříčskému festivalu a běžeckého festivalu, který se konal den poté v Benešově, se podařilo vybrat 44 228 korun. Spolek Komas bude po odečtení všech nákladů rozdělovat mezi Nadační fond Zlatá hvězda a Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech částku kolem 20 tisíc korun.

V Poříčí nad Sázavou byl také dodavatel Dobro bistro, které se nachází přímo v budově čerčanského hospice, a podstatná část jeho výdělku z prodeje na festivalu půjde právě rovněž na hospic. Část dodavatelů bude finanční dary teprve posílat, navíc stále přicházejí i platby od návštěvníků přes QR kódy.

Kdo by chtěl ještě pomoci, může například cestou bezhotovostních převodů na transparentní účty - Nadační fond Zlatá Hvězda: 123-1288210297/0100, Hospic Dobrého pastýře: 530530359/2010.

Nejvíce se na financování podílel spolek Komas zisky z akcí v průběhu roku - zimní degustační pochod, představení Zdeněk Izer, vítání léta, představení Na Stojáka, divadlo pro děti Kocour Modroočko, částečně i obec Poříčí nad Sázavou a další partneři.